Beleid ten aanzien van content van derden

De veiligheid en beveiliging van Onze Platformen en Onze Diensten voor al Onze klanten is voor ons van het grootste belang. Wij hebben dit Beleid ten aanzien van Content van Derden opgesteld om U bewust te maken van de regels omtrent het uploaden van Content van Derden (zoals dit begrip is gedefinieerd in Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden) naar Onze Platformen. Let op dat dit Beleid ten aanzien van Content van Derden een overeenkomst is tussen U en Ons en onderdeel uitmaakt van Uw Overeenkomst met Ons. Wij kunnen periodiek veranderingen aanbrengen in dit Beleid ten aanzien van Content van Derden en wij adviseren u met klem dit Beleid ten aanzien van Content van Derden met enige regelmaat door te nemen.

De voorwaarden van dit Beleid ten aanzien van Content van Derden zijn als volgt:

1) Wij claimen geen eigendomsrechten van enige Content van Derden (zoals het begrip is gedefinieerd in Onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, inclusief en zonder beperking van spelersafbeeldingen) die geplaatst is door U op Onze Platformen. U accepteert dat U als enige verantwoordelijk bent voor enige Content van Derden die door U onder Uw Gebruikersnaam is geplaatst.

2) U verleent hierbij aan Ons een non-exclusief, rechtenvrij, wereldwijd, altijddurende licentie (inclusief de sublicentierechten) om gebruik te maken van en hiervan kopieën te maken wanneer Wij dit noodzakelijk vinden om Uw Content van Derden mogelijk te maken op onze Platformen of in verband met enige promoties in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst ontwikkeld kunnen worden.

3) U garandeert Ons dat U de volmacht heeft en bevoegd bent om de onder punt 2) genoemde licentie te geven en dat de Content van Derden die door u geplaatst is door U (a) geen inbreuk pleegt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden, andere eigendomsrechten of publicatierechten of privacy rechten; (b) geen wet, statuut, verordening of regulering overtreedt; (c) niet lasterlijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lastig vallend; (d) niet obsceen of pornografisch is en geen kinderpornografische beelden bevat; (e) geen wetgeving overtreedt aangaande oneerlijke competitie, anti-discriminatie of onjuiste reclame; (f) op geen enkele wijze verboden Content van Derden bevat zoals hieronder in punt 5 staat aangegeven en(g) geen virussen, Trojaanse virussen, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogramma routines bevat die tot doel hebben om op enige wijze een systeem, data of persoonlijke informatie te beschadigen, schadelijke onderbrekingen toe te brengen of onzichtbare onderschepping of onteigening.

4) U gaat ermee akkoord om alle royalty’s, kosten of andere financiële verplichtingen te voldoen aan derden die het gevolg zijn van Uw handeling van het plaatsen van Content van Derden op een van Onze Platformen.

5) U erkent dat de volgende punten (maar niet beperkt tot) verboden Content van Derden vormt:

  1. beledigend, racistisch, onverdraagzaam, haatdragend of kwetsend op welke wijze dan ook, tegen een groep, een individu of hinderlijk, lasterlijk of benadelend is voor een persoon;
  2. informatie verstrekt waarvan U weet dat deze onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag promoot dat misbruik, bedreiging, obsceniteit, laster of smaad tot gevolg heeft;
  3. naakte afbeeldingen, excessief geweld, of beledigende onderwerpen bevat of verwijst naar dergelijke content;
  4. persoonlijke informatie onthult van een persoon jonger dan 18 jaar;
  5. informatie bevat die een privacy of veiligheidsrisico vormt of kan vormen voor een persoon;
  6. een ongeautoriseerde kopie of werk met copyright van een andere persoon bevat; en
  7. een foto of video van een andere persoon bevat die u geplaatst heeft zonder toestemming van die persoon.

Gewijzigd/Aangemaakt op 17 december 2012